THEODOR BASTARD – VETVI (Official video)


Directed by Andrey Kezzyn and Julia Alexandrova
Director of photography: Anastasiya Mazina
Post-production: Andrey Shibanov
Ballet dancer: Natalia Pimonova
Choreography: Dmitriy Pimonov
Costume designer: Alexey Gulevich
Stylists: Vitaliy Gulyaev and Roman Osmolovskiy
Administrators: Anna Petrovskiy and Leonid Brazhnikov
Special thanx to Ballet School of Ilya and Irina Kuznetsova
Music by THEODOR BASTARD.
Song – “Vetvi” 2015.


Views: 1958